Renhold

4SERVICE Hammerfest tilbyr renholdstjenester til bedrifter og privatpersoner.  Ta kontakt for et tilbud.

Vi utfører utvask, flyttevask, rundvask, vanlig husvask, både for firma og privatpersoner. 

 

Regelmessig renhold, metoder:

Ved riktig renholdsmetode, ukeplan og arbeidsomfang, er det spesifisert de objekter som skal rengjøres, frekvens og kvalitetsprofil.  Vi velger renholdsmetode med bakgrunn i skittenhetsgraden i lokalet som skal rengjøres.

Tørre metoder brukes i lokaler der det hovedsakelig er tørr tilsmussing, som for eksempel kontor, møterom og lignende. Tørre metoder reduserer bruken av rengjøringsmidler og utføres med microfiber kluter og mopper

Fuktige metoder benyttes ofte i inngangspartier. Denne metoden krever godt vedlikeholdte overflater for å gi forventet resultat. Godt sentrifugerte kluter og mopper benyttes.

Våte metoder brukes ofte i sanitærrom og i kombinasjon med andre metoder i lokaler med mye fuktighet og /eller mye smuss. Ved våte metoder er det viktig med ettertørking for å fjerne oppløste partikler, dette for å unngå at det bygges opp en hinne.

Maskinelt renhold, der forholdene ligger til rette for at det benyttes gulvvaskemaskiner, som etterlater gulvet rent og nesten helt tørt.

 

Metodebeskrivelser

I 4SERVICE har vi utarbeidet et sett med metodebeskrivelser. Dette gjør hverdagen enklere og mer effektiv for våre medarbeidere. Er det usikkerhet om hvilken metode som skal benyttes er metodebeskrivelsene tilgjengelige. Blant annet finnes følgende beskrivelser:

 • Rengjøring av inventar og innredning
 • Rengjøring av sanitærrom
 • Tørrmopping
 • Fuktmopping
 • Våtmopping
 • Støvsuging
 • Flekkfjerning

 

Periodisk renhold:

Erfaring tilsier at dette er renhold som må utføres for å opprettholde ønsket og avtalt kvalitet av det regelmessige renholdet. Periodisk renhold er et eget fagfelt innen renhold som krever god opplæring og kompetanse hos den enkelte medarbeider.

 

Det periodiske renholdet omfatter blant annet:

 • Gulvbehandling, som tepperens, polishbehandling og oljebehandling.
 • Hovedrengjøring
 • Puss av fasadevinduer og innvendig skilleglass
 • Vask/rens av gardiner og andre tekstile flater

 

 

Visjon for  4SERVICE Renhodstjenester

Kvalitets-, Miljø og HMS arbeid;

 

Kvalitet:

Tjenesteleveransen skal være i henhold til beskrivelse i tilbud og avtale.

Våre konkrete kvalitetsmål er;

 • God leveringssikkerhet
 • Faglig dyktighet/kompetanse i alle ledd
 • God tilgjengelighet 

 

Miljø:

Vi skal bidra til en langsiktig bærekraftig utvikling gjennom å tilby tjenester med minst mulig miljøpåvirkning.
Ved å sette mål, overvåke og iverksette tiltak sikrer vi en kontinuerlig forbedring av våre miljøprestasjoner.

 

HMS:

Gjennom å følge lover og forskrifter skal det arbeides systematisk for at våre medarbeidere har et fysisk og psykisk arbeidsmiljø som reduserer faren for at alvorlige ulykker og skader oppstår. Et viktig punkt i HMS arbeidet er å bevisstgjøre alle medarbeidere, samt å skape en positiv holdning til sikkerhet gjennom kontinuerlig opplæring.

Offentlig godkjent renholdsbedrift

4Service AS er godkjent i Arbeidstilsynets Godkjenningsordning for renholdsvirksomheter.

Fra 1. september 2012 skal alle renholdsvirksomheter være godkjent av Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig. Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester må sende inn søknad om godkjenning. Dette er fastslått i forskrift som ble vedtatt av Arbeidsdepartementet 8. mai 2012. Forskriften slår også fast at det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent.

Godkjenningsordningen har også krav om at alle arbeidstakere i godkjente renholdsvirksomheter skal bære ID-kort på jobben. 4Service AS oppfyller alle kravene gitt fra Arbeidstilsynet.

Krav til godkjenning Virksomheten må legge frem dokumentasjon på at de:

   • er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste

   • oppfyller kravene til verneombud og arbeidsmiljøutvalg slik arbeidsmiljøloven stiller krav om

   • har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade.

   • har skriftlige arbeidsavtaler for alle grupper av ansatte i tråd med arbeidsmiljølovens krav

   • oppfyller kravene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter

For utenlandske arbeidstakere fra land utenfor EØS-området skal virksomheten legge frem dokumentasjon på oppholdstillatelse som er gyldig for arbeidsforholdet. ID-kort Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med ID-kort. Hensikten er å identifisere hvem man er og hvem man arbeider for. Det er arbeidsgiver som søker om ID-kort for sine ansatte. Kravet til ID-kort gjelder også de som driver alene (enkeltpersonforetak som ikke sysselsetter arbeidstaker).

Godkjenningsregisteret Alle godkjente renholdsvirksomheter vil bli lagt inn i et sentralt register ført av Arbeidstilsynet. Dette registeret er offentlig, og vil danne grunnlag for lovlig innkjøp av renholdstjenester.  

Kontakt oss

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

E-post: skytterhuset.resepsjon@4service.no 
Tlf: 784 22 010

Vi skal bidra til en langsiktig bærekraftig utvikling gjennom å tilby tjenester med minst mulig miljøpåvirkning.
Ved å sette mål, overvåke og iverksette tiltak sikrer vi en kontinuerlig forbedring av våre miljøprestasjoner.

Men viktigst av alt, er at det blir RENT!

Umbraco CMS fra MarkedsPartner